เอฟดีไออาเซียนปี57เพิ่ม15%

เอฟดีไออาเซียนปี57เพิ่ม15%

"อังค์ถัด" เผย การลงทุนเอฟดีไอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้น 15%

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด เปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรง (เอฟดีไอ)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้น15% เป็นเม็ดเงินถึง 492,000ล้านดอลลาร์ ในปี 2557 โดยเฉพาะในพม่า เอฟดีไอเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว ขณะที่ปริมาณเงินลงทุนโดยตรงทั่วโลกปีที่แล้ว มียอดเงิน 1.26 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 8% จากปริมาณ 1.363 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2556 ในจำนวนนี้ มีอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 700,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 56% เพิ่มขึ้นราว14% จากปีก่อนหน้านี้ ขณะที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 511,000 ล้านดอลลาร์ ลดลง13% โดยเฉพาะในยุโรป