ธอส.จ่อปรับเป้าสินเชื่อ-กำไร

ธอส.จ่อปรับเป้าสินเชื่อ-กำไร

"ธอส."เตรียมปรับเป้าปีนี้จากเดิมตั้งเป้ากำไร 9.3 พันลบ. ปล่อยสินเชื่อใหม่ 1.4 แสนลบ. หลังปี 57 ทะลุเป้าทุกด้าน

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารจะมีการปรับเป้าหมายการดำเนินปี 2558 ใหม่ หลังจากผลการดำเนินงานของปี 2557 ออกมาดีกว่าเป้าหมายทั้งการปล่อยสินเชื่อใหม่ การบริการจัดการหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีเอ และกำไรสุทธิ

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 ที่ตั้งไว้เดิม จะมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ 1.4 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 9.3 พันล้านบาท มีระดับเอ็นพีแอลอยู่ที่ระดับ 5.75% เป้าหมายนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานเศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโตในระดับ 3-5% ส่วนเป้าหมายในระยะยาว หรือในภายในปี 2562 ธนาคารตั้งเป้ามีสินเชื่อคงค้างทะลุ 1 ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนเอ็นพีแอลเหลือ 4%

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2557 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 8.58 พันล้านบาท มีการปล่อยสินเชื่อใหม่ 1.42 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.5 หมื่นล้านบาท และสูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 1.34 แสนล้านบาท เป็นสินเชื่อลูกค้ารายเล็กวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 6.6 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 46.6% ของสินเชื่อใหม่

ทั้งนี้ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างร่วม 7.94 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.85% มีสัดส่วนเอ็นพีแอลอยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 5.36% ของสินเชื่อรวม ลดลง 2.4 พันล้านบาท จากปี 2556 ที่มีเอ็นพีแอลอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท เป็นการบริหารจัดการที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่สินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) คงเหลือ 1.49 พันล้านบาท ลดลง 10.3% ส่วนสินทรัพย์ถาวรของธนาคารอยู่ที่ 8.24 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% จากปีก่อนหน้า มีเงินฝากรวม 6.52 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.75%

“แม้ในปีที่ผ่านมา จะมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ธอส.ก็สามารถบริหารงาน จนมีผลการดำเนินงานที่ทะลุเป้าหมายในทุกด้าน ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้อาจเติบโตได้ไม่มาก แต่โดยรวมน่าจะโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา หรือมีการเติบโตประมาณ 5-6% สูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเล็กน้อย”

โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพและปริมณฑล ยังขยายตัวได้ดี เพราะได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะฝั่งธนบุรี ในขณะที่ตลาดต่างจังหวัดและหัวเมือง อาจมีการชะลอตัวลงในส่วนของตลาดคอนโดมิเนียมในบางพื้นที่ แต่คิดเป็นส่วนน้อย เพราะตลาดคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่กว่า 70% อยู่ในกรุงเทพ อีก 20% อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกระจายตัวตามจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศอีก 10%

เธอกล่าวต่อว่า ในปี 2558 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยวางกลยุทธ์การดำเนินงานไว้ 5 ด้านคือ 1.การเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ 2.การสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.การสร้างนวัตกรรมธนาคาร 4.การส่งเสริมธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5.การพัฒนาทุนมนุษย์ และองค์กรแห่งการเรียนรู้