เด้ง'พ.ต.อ.ธีระเดช'ช่วยราชการ30วันเส้นคดีโจ๋เถื่อน

เด้ง'พ.ต.อ.ธีระเดช'ช่วยราชการ30วันเส้นคดีโจ๋เถื่อน

ผบช.ภ.7 สั่งเด้ง"พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคกุล ผกก.สภ.นครชัยศรี" ช่วยราชการ 30 วันเส้นคดีโจ๋เถื่อน

เมื่อเวลา 20.00 น. พล.ต.ต.พจน์ บุญมาภาคย์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม ได้รับหนังสื่อด่วนสองฉบับ ที่ 0022.112/690 วันที่ 29 มกราคม2558 คำสั่งที่ 138/2558 ให้ พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคกุล ผกก.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.7 มีกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 29 มกราคม2558 เป็นต้นไปโดยให้ไปรายงานตัววันที่ 29 มกราคม2558 เวลา 15.30 น.พร้อมเอกสารแนบท้าย ลงชื่อ พล.ต.ท.วีระพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.7

นอกจากนี้ มีคำสั่งหนังสื่ออีกหนึ่งฉบับที่ 0022.112/691 วันที่ 29 มกราคม2558 คำสั่งที่ 138/2558 ให้ พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคกุล ผกก.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.7 มีกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 29 มกราคม2558 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ภ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงให้ พ.ต.อ.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ผกก.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมเอกสารแนบท้าย ลงชื่อ พล.ต.ท.วีระพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.7