แบงก์เผยมีแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายหลายร้อยล้านคดีสจล.

แบงก์เผยมีแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายหลายร้อยล้านคดีสจล.

มีแคชเชียร์เช็คจากธนาคารไทยพาณิชย์สั่งจ่ายหลายร้อยล้านคดี สจล.

รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี สจล. เปิดเผยภายหลังร่วมตรวจเอกสารกับพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นว่า เอกสารที่พนักงานสอบสวนให้มาร่วมตรวจในวันนี้ เป็นเอกสารแคชเชียร์เช็คจากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นเอกสารตัวจริงที่สถาบันไม่มี มีทั้งหมด 14 ฉบับ สำหรับแคชเชียร์เช็คตัวนี้เป็นแคชเชียร์เช็คปลายทาง สั่งจ่ายเข้าตรงไปที่นายกิตติศักดิ์ มัทธุจัด และ นายพูลศักดิ์ บุญสวัสดิ์ เป็นหลัก ยอดหลายร้อยล้านบาทตั้งแต่ช่วง ปี 56-57 และจากที่คุยกับพนักงานสอบสวนทราบว่า เอกสารหลักฐานจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ ยังมาไม่ครบ ซึ่งส่วนที่ได้มาเราไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้เลย รู้เพียงแต่ว่าเป็นเช็คที่สั่งจ่ายให้กับผู้ต้องหา 2 คนนี้

"สิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือ คำสั่งซื้อแคชเชียร์เช็คเหล่านี้ใครคือผู้ลงนามสั่งซื้อ แล้วแคชเชียร์เช็คเหล่านี้เงินที่ออกมา ออกมาจากบัญชีไหน ถ้าหากว่าเราได้เอกสาร 2 ชิ้นนี้จากธนาคารมันก็จะประกอบออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ว่าเงินที่สั่งจ่ายออกมาจากบัญชีไหนของสถาบันและใครเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในระเบียบของ สจล. จะไม่มีการสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คไปถึงตัวบุคคลทั่วไป ยกเว้นกรณีจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหรือค่าสั่งซื้อของแต่ในกรณีแคชเชียร์เช็คตัวนี้ถือเป็นการทุจริตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำสั่งของสถาบันเลย ซึ่งปกติกองคลังจะเป็นผู้ดูแลในการสั่งซื้อแคชเชียร์เช็คต่างๆ ส่วนคนที่มีอำนาจลงนามจะเป็นผู้บริหารของสถาบันตั้งแต่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี แต่คนที่สั่งซื้อโดยตรงได้โดยไม่ต้องมอบอำนาจคือ อธิการบดีคนเดียว" รศ.ดร.จำรูญ กล่าว