รพ.จุฬาฯเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยเซลล์สมองเสื่อม

รพ.จุฬาฯเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยเซลล์สมองเสื่อม

รพ.จุฬาฯ เตรียมเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยเซลล์สมองเสื่อม คัดกรองความเสี่ยงให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงจุด

นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ และในอนาคตจะมีกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมจะสามารถพบได้มากขึ้นเรื่อยเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี ยิ่งอายุยืนยิ่งพบภาวะของการเจ็บป่วยกลุ่มนี้ได้มากขึ้น ซึ่งภาวะสมองเสื่อมมีทั้งเกิดจากปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคหลอดเลือด ความดัน เบาหวาน โรคซึมเศร้า และเกิดขึ้นโดยการเสื่อมของเซลล์เอง ที่พบบ่อยคือ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งไม่สามารถรักษาได้แต่บรรเทาให้อาการของโรคไม่แย่ลงเรื่อยๆเร็วขึ้นได้

ทั้งนี้ รพ.จุฬาฯ จะเปิดคลินิกพิเศษสำหรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพื่อคัดกรองความเสี่ยงให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงจุด และให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ในระยะแรกซึ่งคลินิกคัดกรองจะสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 20-30 คน เรื่องจากจะะต้องใช้เวลาในการสอบประวัติมาก

“ผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมแล้ว การดูแลกระตุ้นผู้ป่วยถือเป็นเรื่องสำคัญ โดย รพ.จุฬา กำลังจะเปิดคลินิก Day Care เพื่อเป็นศูนย์ดูแลแบบไปกลับ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเซลล์สมองเสื่อม โดยในคลินิกจะจัดทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการกระตุ้น เช่น การเล่นเกมส์ที่เหมาะสมในการกระตุ้นสมอง รวมทั้งเป็นการทำให้ผู้ป่วยมีสังคม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นสมองด้วย”นพ.ยุทธชัย กล่าว

นพ.ยุทธชัย กล่าวอีกว่า การป้องกันภาวะเซลล์สมองเสื่อมสามารถทำได้ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเรื้อรัง การสูบบุหรี่ การมีสังคม เปิดรับข่าวสารหรือสิ่งใหม่ๆเสมอ เป็นต้น ทั้งนี้ รพ.จุฬาลงกรณ์ และ สภากาชาดไทย จะมีการจัดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 22-24 พ.ค.นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพด้วย