พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ754ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ754ลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติซื้อ 754 ลบ. รายย่อยขาย 1 พันลบ. สถาบันขาย 800 ลบ. บัญชีบล.ซื้อ 1 พันลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 29 ม.ค. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 4,002.35 4,803.06 -800.71

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,028.38 3,972.93 1,055.45

นักลงทุนต่างชาติ 9,398.11 8,643.61 754.50

นักลงทุนทั่วไป35,324.47 36,333.71 -1,009.25

มูลค่าการซื้อขาย 53,753.32 ล้านบาท