PTTEPตั้งเป้ายอดขายปิโตรเลียมปีนี้โต6%

PTTEPตั้งเป้ายอดขายปิโตรเลียมปีนี้โต6%

"เทวินทร์" เผย ปตท.สผ. ตั้งเป้ายอดขายปิโตรเลียมปีนี้โต 6% พร้อมจับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันใกล้ชิด

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP กล่าวว่า ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากปี 2557 โดยคาดว่าอยู่ที่ระดับประมาณ 343,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นตัว โดยส่วนใหญ่จะมาจากการผลิตเต็มปีของโครงการซอติก้า และจากโครงการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท Hess Thailand ที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อกิจการในปีผ่านมา รวมถึงการผลิตน้ำมันดิบจากโครงการแอลจีเรีย 433เอ & 416บี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในครึ่งหลังของปี 2558 ส่วนประมาณการรายจ่ายรวม ในปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 4,832 ล้านดอลล่าร์ สรอ. ซึ่งจะใช้สำหรับกิจกรรมการสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมที่มีความจำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง

ทั้งนี้ คาดว่า แนวโน้มราคาน้ำมันดิบในปี 2558 ยังคงมีความผันผวนอย่างมากในช่วงครึ่งปีแรก แต่อาจมีปัจจัยบวกจากอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกที่คาดว่าจะเติบโตช้าลงในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งปตท.สผ.ได้เตรียมแผนเพื่อรองรับสภาวการณ์ดังกล่าว โดยส่วนของน้ำมันและคอนเดนเสทบริษัทยังคงนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ด้วยการทำอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ซึ่งใช้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เป็นราคาอ้างอิง นอกจากนั้นบริษัทยังคงดำเนินการลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ SAVE…to be SAFE ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 อย่างต่อเนื่อง โดยการปรับลดดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องถือปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ปตท.สผ. จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะทำการทบทวนแผนลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยทันที สำหรับโอกาสในการเข้าซื้อกิจการเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตนั้น ในสถานะการณ์เช่นนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทโดยยังคงมุ่งเน้นความสนใจลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับสภาวะราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ทั้งในส่วนของสถานะการเงินของบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง รวมทั้งเรามีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานและการลงทุนตามสภาวะน้ำมันในราคาต่างๆ โดยเป้าหมายของเราคือพยายามที่ลดผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันผันผวน แต่ยังคงรักษาเสถียรภาพการเติบโตได้ในระยะยาว” นายเทวินทร์ กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้ ปริมาณสำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้ว ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งหมด 777 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนของน้ำมันดิบและคอนเดนเสทประมาณร้อยละ 24.และก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ76

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกำหนดวันประชุมผุ้ถือหุ้น 26 มี.ค. 2558 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (XM) 10 ก.พ. 2558