ประชุมจีบีซี'ไทย-มาเลย์'นำสู่การพูดคุยสันติ

ประชุมจีบีซี'ไทย-มาเลย์'นำสู่การพูดคุยสันติ

"พล.ท.บุญชู"เผยประชุมจีบีซี"ไทย-มาเลเซีย"ชื่นมื่นขยายร่วมมือเศรษฐกิจและสังคม สร้างบรรยากาศนำสู่การพูดคุยสันติ

พล.ท.บุญชู เกิดโชค เจ้ากรมกิจการชายแดน กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-มาเลเซียว่า เป็นการรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการระดับสูง ที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดสองประเทศเป็นประธาน และ ผลการดำเนินการของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติการร่วมด้านการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และสังคมจามแนวชายแดนสองประเทศ รวมทั้งความก้าวหน้าจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างกัน อาทิ ปัญหาลักลอบค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้ายสากล ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเข้าใจที่ดี

“ เป็นการพูดคุยถึงความร่วมมือในการดูแลความสงบเรียบร้อยชายแดนของสองประเทศ อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเอื้ออำนวยในการพูดคุยสันติสุข ในฐานะมาเลเซียถือเป็นผู้อำนวยความสะดวก” พล.ท.บุญชู กล่าวและว่า สำหรับเขตแดนยังเหลือที่ยังไม่ได้ปักปัน คือ หลักเขตที่ 69, 70 และ 72 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่า ทำให้ไม่มีผลในเรื่องของข้อขัดแย้ง สำหรับท่าทีของมาเลเซียในครั้งนี้ถือว่าดีมาก ซึ่งรมว.กลาโหม ได้เดินทางมาประชุมจีบีซี กับไทยเร็วกว่ากำหนดเดิม ซึ่งมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรมว.กลาโหมอาเซียนในเร็วๆ นี้ด้วย