'โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้'

'โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้'

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานและให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนใน "โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้" พิเศษรุ่นที่1