ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ