ไทย-มาเลย์ประชุมจีบีซีถกชายแดนแก้ความมั่นคง

ไทย-มาเลย์ประชุมจีบีซีถกชายแดนแก้ความมั่นคง

รมว.กลาโหมไทย-มาเลย์ ประชุมจีบีซี ครั้งที่ 52 หารือชายแดนแก้ไขปัญหาความมั่นคง

ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม พร้อมด้วยนายดาโต๊ะ สรี ปังลิมา ฮิสฮัมมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รมว.กลาโหมมาเลเซีย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย -มาเลเซีย (จีบีซี) ครั้งที่52 โดยไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อใช้เป็นกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน กำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพในพื้นที่บริเวณชายแดน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและความร่วมมือที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับสูงที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสองประเทศหารือร่วมกัน นอกจากนี้เป็นการรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค และรับทราบการดำเนินการตลอดจนการปฏิบัติการร่วมกันในด้านความมั่นคง ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความก้าวหนัาในการแก้ปัญหาด้านต่างๆระหว่างกัน เช่น การลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้ายสากล การประชุมครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเข้าใจที่ดีและเป็นโอกาสขยายความร่วมมือนำไปสู่ความเป็นมิตรที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน