'จาตุรนต์'เข้ารายงานตัว

'จาตุรนต์'เข้ารายงานตัว

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาตามนัดเดินทางเข้ารายงานตัวที่กองทัพภาคที่1