โพลชี้ไม่ถึงเวลาเลิกกฎอัยการศึกเเม้มะกันเรียกร้อง

โพลชี้ไม่ถึงเวลาเลิกกฎอัยการศึกเเม้มะกันเรียกร้อง

"สวนดุสิตโพล"เผยยังไม่ถึงเวลายกเลิกกฎอัยการศึก เเม้มะกันจะเรียกร้อง

สวนดุสิตโพลได้จัดทำโพล :“กฎอัยการศึก” ในทัศนะของประชาชน จากที่ นายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วย รมว.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเป็นห่วงและอยากเห็นประเทศไทยยกเลิกกฎอัยการศึก ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,219 คนระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี สหรัฐอเมริกาอยากให้ไทยยกเลิก “กฎอัยการศึก” อันดับ 1เป็นปัญหาภายในประเทศ ต่างชาติอาจไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ของไทย 83.19% อันดับ 2เป็นการแสดงความเป็นห่วงในฐานะผู้นำประเทศโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจของไทย74.56% อันดับ 3อยากให้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตย ต่างชาติให้การยอมรับ 69.91%

2. “ข้อดี” ของการใช้ “กฎอัยการศึก” อันดับ 1 บ้านเมืองสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการชุมนุมประท้วง 82.74% อันดับ 2เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ได้ง่าย ประชาชนมีความปลอดภัย 78.10%อันดับ 3 ทำให้คนเกรงกลัวในการกระทำผิดกฎหมาย 70.58%

3. “ข้อเสีย” ของการใช้ “กฎอัยการศึก”อันดับ 1ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ ไม่เป็นประชาธิปไตย 88.50% อันดับ 2ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติ 79.65% อันดับ 3นักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยว กระทบต่อเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน 76.11%

4. ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าถึงเวลาควรยกเลิกกฎอัยการศึกหรือยัง? อันดับ 1ยังไม่ถึงเวลายกเลิกกฎอัยการศึก 46.02% เพราะอาจมีสถานการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นได้อีก ตอนนี้บ้านเมืองสงบสุขดี รู้สึกปลอดภัย ฯลฯ อันดับ 2ไม่แน่ใจ 32.52% เพราะอาจมีทั้งผลดีผลเสีย ควรรอดูสักระยะ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ คสช. ฯลฯ อันดับ 3 ถึงเวลาที่ควรยกเลิกกฎอัยการศึก 21.46% เพราะภาพลักษณ์ของประเทศจะได้ดีขึ้น ต่างชาติให้ความเชื่อมั่น บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ ฯลฯ