บันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลง

"วิษณุ" เป็นปธ.พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนิน โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า

นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล