โพลชี้คนไทยยังหนุนกฎอัยการศึก

โพลชี้คนไทยยังหนุนกฎอัยการศึก

"สวนดุสิตโพล" ชี้คนไทยยังหนุน "อัยการศึก" ระบุเป็นเรื่องภายในประเทศไทย ที่ต่างชาติไม่เข้าใจ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,219 คน ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค. กรณีที่นายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วย รมว.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเป็นห่วงและอยากเห็นประเทศไทยยกเลิกกฎอัยการศึก จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง โดยเมื่อสอบถามว่าประชาชนคิดอย่างไร กรณีที่สหรัฐฯ อยากให้ไทยยกเลิกกฎอัยการศึก พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 83.19 มองว่าเป็นปัญหาภายในประเทศ ต่างชาติอาจไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ของไทย รองลงมาร้อยละ 74.56 ระบุเป็นการแสดงความเป็นห่วงในฐานะผู้นำประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจของไทย และร้อยละ 69.91 ระบุอยากให้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตย ต่างชาติให้การยอมรับ

เมื่อถามถึง "ข้อดี"ของการใช้กฎอัยการศึก ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.74 ระบุทำให้บ้านเมืองสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการชุมนุมประท้วง ส่วน "ข้อเสีย" ร้อยละ 88.50 มองว่าถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ ไม่เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.02 ระบุว่าวันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ควรยกเลิกกฎอัยการศึก เพราะอาจมีสถานการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นได้อีก ตอนนี้บ้านเมืองสงบสุขดี รู้สึกปลอดภัย มีเพียงร้อยละ 21.46 ที่เห็นว่าถึงเวลาที่ควรยกเลิก เพราะภาพลักษณ์ของประเทศจะได้ดีขึ้น ต่างชาติให้ความเชื่อมั่น บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้