INTUCH - ซื้อ

INTUCH - ซื้อ

กำไรเด่น ปันผลสูง

กำไรใน1-2 ปีข้างหน้าโตเฉลี่ย 23%ด้วยแรงหนุนจากทั้งธุรกิจมือถือและดาวเทียม

INTUCH เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งธุรกิจหลักที่บริษัทเข้าลงทุนคือ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ (ADVANC) ธุรกิจดาวเทียม (THCOM) และธุรกิจอื่นๆ ที่ผ่านมากำไรของบริษัทกว่า 98% มาจากส่วนแบ่งผลกำไรจาก ADVANCโดยกำไรของบริษัทมีแนวโน้มสดใสขึ้นตั้งแต่4Q57เป็น 3.9 พันล้านบาท (+4% QoQ, +13% YoY) เพราะคาดจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก ADVANC เพิ่มขึ้นหลัง ต้นทุนลดลงอย่างมีนัยฯ บวกกับการดำเนินงานของ THCOM ที่ฟื้นตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน จากอานิสงค์ของเงินบาทที่อ่อนค่า โดยกำไรมีแนวโน้มโตต่อในปี 58 - 59 ตามการฟื้นตัวของ ADVANC และTHCOM ที่กำไรยังเป็นขาขึ้น ซึ่งคาดจะส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 58 – 59 ของ INTUCH เติบโต 17% YoYและ 29% YoY ตามลำดับ

ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบ.ย่อย กระทบต่อการจ่ายปันผลเพียง 0.02 บาท

แม้ในงวด 4Q57 INTUCH จะตั้งด้อยค่าการลงทุนจำนวน 72 ล้านบาท ใน บจ.แมทช์บอกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจสื่อโฆษณา เพราะแนวโน้มธุรกิจไม่สดใส และประสบผลขาดทุน ซึ่งจะกระทบต่อผลกำไรในงบเดี่ยว และมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่คาดมีผลเพียงเล็กน้อยราว 0.02 บาทเท่านั้น ดังนั้นหากอิงนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบเดี่ยวโดยจ่ายจากปันผลที่บริษัทได้รับจาก บ.ลูก จึงคาดปันผลสำหรับงวด ม.ค. 58 – มี.ค. 58ที่ 2.44บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนจากปันผลสำหรับงวดดังกล่าวที่ 2.94%ซึ่งถือว่าสูงจูงใจ

ราคาหุ้นควรจะซื้อขายด้วยส่วนลดที่น้อยลง

จากการศึกษาข้อมูลในอดีต 10 ปี ย้อนหลัง (ปี 55– 57) พบว่าหุ้น INTUCH ถูกซื้อขายด้วยราคาที่มีส่วนลดเฉลี่ยราว 22% จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้น INTUCH กับ NAV จะแคบลง เพราะ 1) ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนรายย่อย (Free Float) ที่สูงขึ้นจาก 3.88% ในปี 49 เป็น 58.35% แล้วในปี 57 และ 2) ผลประกอบการของ บ.ลูก ที่แข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะจากทั้งADVANC และ THCOM

เด่นทั้งกำไรและปันผล....แนะนำ “ซื้อ”

เราประเมินราคาเหมาะสมปี 58 ของหุ้น INTUCH ด้วยวิธี SOTP ไว้ที่ 105 บาทโดยอิงจากราคาเหมาะสมของ ADVANC ที่ 309 บาท และ THCOM ที่ 51 บาท (กำหนดส่วนลด 15%จาก NAV) เรามองว่า INTUCH มีความน่าสนใจเพราะ 1) ผลการดำเนินงานในปี 58 – 59 ของธุรกิจหลักที่บริษัทลงทุน คือ ADVANC และ THCOM ยังเป็นขาขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรของบริษัทให้เติบโตตามไปด้วย 2) เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอในอัตราสูง โดยปี 58 คาดอัตราผลตอบแทนจากปันผลที่ 6% และเพิ่มเป็น 7.6%ในปี 59 และ 3) มี upside จากการประมูลคลื่น 4จี ที่ บ.ลูก คือADVANC น่าจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มากสุด ทำให้เราเริ่มต้นคำแนะนำการลงทุนในหุ้น INTUCH ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ”