VGI - ขาย

VGI - ขาย

เริ่มได้รับผลกระทบสิ้นสุดสัญญา Tesco Lotus

หากไม่รวมรายการพิเศษกำไรปกติต่ำกว่าคาด 15%

VGI รายงานกำไรสุทธิ 3Q58 (ต.ค.-ธ.ค.57) อยู่ที่ 301 ล้านบาท ดีกว่าคาดเล็กน้อย 3% เนื่องจากมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 53 ล้านบาท แต่ถ้าไม่รวมรายการพิเศษกำไรปกติต่ำกว่าคาด 15% เนื่องจากรายได้จากสื่อในห้างหดตัวมากกว่าคาด ขณะที่รายได้จากสื่อบนบีทีเอสและสื่อในอาคารเติบโตใกล้เคียงกับที่คาด ทั้งนี้ VGI ประกาศจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน 3Q58 เป็นหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 1.11 สตางค์ต่อหุ้นเพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สื่อในห้างได้รับผลกระทบจาก Tesco Lotus มากกว่าคาด

รายได้จากสื่อในห้าง 3Q58 หดตัวกว่า 19% QoQ และ 23% YoY เหลือเพียง 247 ล้านบาท ต่ำที่สุดในรอบ 11 ไตรมาส (ไม่รวม 4Q57 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง) เนื่องจากได้รับผลกระทบการชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้าสื่อโฆษณาในห้าง Tesco Lotus ที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญา (ก.พ.58) (รายได้จากการขายสื่อโฆษณาใน Tesco Lotus คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500-600 ล้านบาทต่อปี) สวนทางกับการรายงานตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาสื่อในห้างรวมโดย Nielsen ที่ระบุว่ามีการเติบโตกว่า 19% QoQ และ 4% YoY ทั้งนี้ บางส่วนอาจเป็นเพราะการเก็บตัวเลขของ Nielsen ยังไม่รวมส่วนลดการค้าตัวเลขจึงสูงกว่าความเป็นจริง

ขณะที่สื่อบนบีทีเอสและสื่อในห้างขยายตัวตามคาด

รายได้จากสื่อบนบีทีเอสและสื่อในอาคารขยายตัวตามคาด 10% QoQ และ 13% QoQ เป็น 494 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมีพื้นที่ขายโฆษณามากขึ้น เช่น จำนวนตู้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20 ตู้, การเริ่มให้บริการสื่อใหม่ Platform Screen Door, Platform Trust LED และการได้สัญญาบริหารพื้นที่สื่อโฆษณาในอาคารเพิ่มขึ้น 20 อาคาร ขณะที่งวด 3Q58 มีกำไรพิเศษจากการขาย MACO-W1 ที่ VGI ได้รับจากการเข้าลงทุนในหุ้น MACO เมื่อกลางปี 57 (ปัจจุบัน VGI ถือหุ้น MACO ในสัดส่วน 24.9%) ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรปกติ 3Q58 จะอยู่ที่เพียง 248 ล้านบาท ลดลง 6% QoQ และ 22% YoY

การสิ้นสุดสัญญา Tesco Lotus เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

หากไม่รวมกำไรจากรายการพิเศษ ผลประกอบการ 3Q58 ของ VGI ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของสื่อในห้างมากกว่าคาด และแม้ VGI รายงานว่าได้สิทธิในการบริหารพื้นที่สื่อโฆษณาเพิ่มที่อาคารจามจุรี สแควร์ และจอ LED ที่อนุสาวรีย์ชัยฯ จำนวน 4 จอ แต่เราประเมินว่ายังไม่เพียงพอต่อการชดเชยสัญญา Tesco Lotus ที่สิ้นสุดลงได้ ขณะที่การจ่ายปันผลเป็นหุ้นเรามองว่าไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ราคาหุ้นจะลดลงในสัดส่วนเดียวกันกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เรายังคงคำแนะนำ “ขาย” และคงมูลค่าเหมาะสมที่ 8.90 บาท (หลังขึ้นเครื่องหมาย XD มูลค่าเหมาะสมจะลดลงเหลือ 4.50 บาท)