รมว.อาเซียนหารือใช้ไทม์โซนเดียวกัน

รมว.อาเซียนหารือใช้ไทม์โซนเดียวกัน

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน หารือเรื่องการใช้เขตเวลาเดียวกัน ใน 10 ประเทศสมาชิกอีกครั้ง หวังเพิ่มเชื่อมโยงธุรกิจ

รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย นายอานิฟาห์ อามาน แถลงว่า บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้ร่วมประชุมกันที่รัฐซาบาห์ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียว เพื่อหารือเรื่องการใช้เขตเวลาร่วมกันใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

นายอานิฟาห์ ระบุว่า เนื่องจากประเทศในอาเซียน กำลังจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกันภายในสิ้นปีนี้ ทุกฝ่ายจึงเชื่อว่า การใช้เขตเวลาเดียวกันเป็นแนวคิดที่ควรรับไว้พิจารณา

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมสำคัญระดับภูมิภาคที่มาเลเซียจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ต่อจากพม่าซึ่งเป็นประธานอาเซียนครั้งแรกเมื่อปีก่อน

นอกจากนี้ นายอานิฟาห์ กล่าวอีกว่า การใช้เขตเวลาเดียวกันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและภาคธนาคาร และการดำเนินงานของสายการบินต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก

ในปัจจุบัน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เขตเวลาอยู่ 4 เขต แบ่งเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ที่ใช้เวลามาตรฐานกรีนิช หรือจีเอ็มที +8 ชั่วโมง ขณะที่ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ใช้เวลาจีเอ็มที +7 ชั่วโมงส่วนพม่าใช้เวลาจีเอ็มที + 6 ชั่วโมง และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะหลายพันเกาะ ใช้เวลาจีเอ็มทีตั้งแต่ +7 ชั่วโมง ถึง +9 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ข้อเสนอเรื่องการใช้เขตเวลาเดียวกันในอาเซียน มีขึ้นครั้งแรกเมื่อต้นปี 2538 และอีกครั้งหนึ่งในปี 2547