ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล

รองแม่ทัพภาค 4 ร่วมชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล

ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 บ้านบาโด ม.3 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมืองยะลา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย รวมทั้ง กำลังภาคประชาชน ได้ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามแนวทาง “ทุ่งยางแดงโมเดล” การรักษาความปลอดภัยในระดับ อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยนำกำลัง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. ชุดคุ้มครองตำบล ชคบ. เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ระงับเหตุ ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ โดยมี พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาค ที่ 4 เป็นประธานเปิดการซักซ้อมแผนฯ ซึ่งมี พลตรีสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รอง ผวจ.ยะลา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พลตำรวจตรี ทนงศักดิ์ วังสุภา ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา นายปรีชา ชนะกิจกำจร นายอำเภอเมืองยะลา ผบ.ฉก.ยะลา 16 ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. ชรบ. รวมทั้ง นักเรียน ประชาชน ร่วมชมการซักซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับการซักซ้อมในครั้งนี้ เป็นการซักซ้อม ขั้นที่ 4 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ โดยสมมุติสถานการณ์ คนร้ายได้ลอบเข้ามาก่อเหตุวางเพลิงภายในโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 ในช่วงเวลากลางคืน และเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีการยิงต่อสู้ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีการบริหารเหตุการณ์ตั้งแต่การแจ้งเหตุ การควบคุมสถานการณ์ การติดต่อประสานงาน การให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิง และการรับผู้บาดเจ็บ ส่ง รพ. ตลอดจนไปถึงขั้นตอนการเข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ จะทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเกิดเหตุ การประสานกำลังจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที รวมทั้ง เป็นไปตามขั้นตอนของการบริหารเหตุการณ์ ในการปกป้องดูแลพื้นที่ ประชาชน ให้มีความปลอดภัย และมีความสงบสุขได้อย่างยั่งยืน ต่อไป