ภาวะเงินตราต่างประเทศ (28 ม.ค.58)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (28 ม.ค.58)

กนง.คงดอกเบี้ยที่ 2.0%

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)