ปธ.กกต.ลั่นพร้อมลาออกหากทำงานไม่ได้

ปธ.กกต.ลั่นพร้อมลาออกหากทำงานไม่ได้

"ศุภชัย"ถามกลับกมธ.ยกร่างฯกกต.ทำผิดอะไร หลังตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งแทน ลั่นลาอออกทำงานไม่ได้

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีมติให้กกต.มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้ง พร้อมแต่งตั้งให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง(กจต.) ที่มาขากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาจัดการเลือกตั้งแทนกกต. ว่า ต้องดูว่ากจต.มาจากการแต่งตั้งโดยปลัด 6 กระทรวง ผบ.ตร.1 คน ส่งตัวแทนเข้ามา แต่คนที่แต่งตั้งปลัดคือรัฐมนตรี ทั้งนี้ เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นการเพิ่มอำนาจหรือลดอำนาจของกกต. ซึ่งเราไม่ทราบว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างไร แต่การปฏิรูปเราต้องปฏิรูปให้ดีขึ้น กกต.ไม่ได้ห่วงอำนาจ ก่อนที่กมธ.ยกร่างฯ จะมีมติออกมาเราได้เสนอความคิดเห็นไปยังกมธ.ยกร่างฯก่อนแล้ว แต่เขาคงมีธงอยู่แล้วหากเสนอไปอีกครั้งก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร

อย่างไรก็ตาม หากกกต.ไม่ได้จัดการเลือกตั้ง ภาระทั้งหมดก็จะไปอยู่ที่ กจต. ซึ่งเรามีอำนาจหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง เราคงมองเป็นเรื่องของการลดภาระแต่คงไม่คาดการณ์ล่วงหน้าว่าหากกจต.จัดการเลือกตั้งแล้วจะดีหรือไม่ดี และเราจะไม่วิจารณ์ว่าหากกจต.จัดการเลือกตั้งแล้วจะถูกการเมืองแทรกแซงหรือไม่ เพราะหากวิจารณ์ไปแล้วจะกระทบต่อหน่วยงานอื่น

"หากปรับอำนาจตามมติของกมธ.ยกร่างฯแล้ว เราไม่สามารถทำงานได้ เราก็ลาออก เพราะไม่อยากเปลืองภาษีของประชาชน เราไม่ยึดติดอยู่แล้ว อะไรทำแล้วส่งผลให้ได้คนดี สะอาด โปร่งใส่ เข้ามาบริหารประเทศ ถึงแม้เราเหนื่อยเราก็ต้องยอมหากประเทศชาติดีขึ้น และหากกจต.จัดเลือกตั้งแทนกกต.จริงๆ ก็คงต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้ง " นายศุภชัย กล่าว