กมธ.ยกร่างฯวางตารางไปต่างจังหวัด2ช่วง

กมธ.ยกร่างฯวางตารางไปต่างจังหวัด2ช่วง

กมธ.ยกร่างรธน.วางตารางไปยกร่างรธน.ที่ต่างจังหวัด 2 ช่วง เพื่อพิจารณาหมวดปฏิรูป และมาตราที่แขวน

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ปรับตารางเวลาการทำงานใหม่ โดยกำหนดให้การยกร่างรัฐธรรมนูญ แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 เม.ย. นี้ หากเป็นไปได้ จะใช้เวลาช่วงวันที่ 6 - 10 เม.ย. ทบทวนร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราทั้งฉบับ จากนั้นวันที่ 17 เม.ย. จะส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พิจารณา เบื้องต้นคาดว่านายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสปช. จะบรรจุวาระพิจารณาช่วงวันที่ 20 - 26 เม.ย. หากสามารถร้องขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) งดการประชุมวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ช่วงสัปดาห์ดังกล่าวได้ แต่หาก สนช. ไม่สามารถงดการประชุมได้ สปช. อาจใช้ช่วงวันที่ 27 - 28 เม.ย. อย่างไรก็ตามในวันที่ 26 เม.ย. นี้จะถือเป็นการเริ่มนับวันเสนอคำแปรญัตติขอแก้ไขของสปช.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับตารางการทำงานของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะใช้สถานที่ที่ต่างจังหวัดเป็นสถานที่ทำงาน จะมี 2 ช่วง คือ 23 - 28 ก.พ. เพื่อพิจารณาในหมวดของการปฏิบัติ และช่วงปลายเดือน มี.ค. ที่จะเป็นการพิจารณาร่างมาตราที่รอการพิจารณาไว้ โดยเบื้องต้นอาจจะมีการขอให้ยกมือโหวตบางบทบัญญัติ