กำชับ'สปช.-กมธ.'เร่งหาแนวทางปฏิรูปประเทศ

กำชับ'สปช.-กมธ.'เร่งหาแนวทางปฏิรูปประเทศ

"เทียนฉาย" กำชับ "สปช.-กมธ." เร่งหาแนวทางปฏิรูปประเทศ เคาะ 36 ประเด็นใหญ่-7ประเด็นย่อย ขีดเส้นตายก่อน 27 ก.พ.

นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ(วิปสปช.) แถลงภายหลังการประชุมร่วมคณะกรรมการประสานงานประธานสปช.ว่า นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสปช.ได้กำชับให้เร่งรัดดำเนินการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเห็นว่า ขณะนี้เหลือเวลาสำหรับการทำงานเพียง 6-9 เดือนเท่านั้น จึงขอให้คณะกมธ.ปฏิรูป ทั้ง 18 คณะและสมาชิก สปช.ทุกคน เร่งประสานงานกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อวางกรอบการดำเนินงานปฏิรูปประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดวาระการปฏิรูปประเทศประเด็นสำคัญไว้ 36 เรื่อง อาทิ การป้องกันการทุจริต การเข้าสู่อำนาจระบบพรรคการเมือง การปรับโครงสร้างการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น กิจการตำรวจ ระบบพลังงาน เป็นต้น

นายวันชัย กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันยังกำหนดวาระที่ต้องดำเนินการในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนอีก 7 เรื่อง อาทิ แรงงานข้ามชาติ โลจิสติกส์ และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการร่างหลักการในการปฏิรูปทั้ง 36 เรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ก.พ.นี้ และต้องกำหนดวิธีการและกระบวนการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 เม.ย.ก่อนที่จะเสนอให้ คสช. ครม.และ สนช.พิจารณาต่อไป หากแนวทางการปฏิรูปใดมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ให้ยกร่างกฎหมายประกอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค.นี้

นายวันชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ที่ประชุมสปช.จะมีรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกต่อร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่คณะกมธ.ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้เสนอ เพื่อลงมติก่อนที่จะเสนอไปยัง สนช.พิจารณาออกเป็นกฎหมายต่อไป ส่วนในวันที่ 3 ก.พ.นี้ก็จะมีวาระในสมาชิกอภิปรายเรื่องจะทำอย่างไรให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศของ สปช.ต่อไป