'หมอรัชตะ'ยันไม่ปลด'หมอณรงค์'พ้นปลัดสธ.

'หมอรัชตะ'ยันไม่ปลด'หมอณรงค์'พ้นปลัดสธ.

“หมอรัชตะ” รมว.สธ. ยันไม่ปลด “หมอณรงค์” พ้นปลัดสธ. ขณะที่คนสธ.รุมค้านแพทย์ชนบท ออกโรงป้องปลัดณรงค์

ชี้การกล่าวให้ร้ายผู้บังคับบัญชาโดยตรง เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิด จี้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากกรณีที่นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท ส่งหนังสือไปยังศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ฝั่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)โดยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านพล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้คืนความปกติสุขให้กับกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริการสาธารณสุขของรัฐด้วยการสั่งย้าย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยอ้างว่าเป็นผู้สร้างความแตกแยก ขัดแย้ง ภายในสธ. และใช้อำนาจหน้าที่ปลุกปั่นข้าราชการ ท้าทายไม่สนองตอบนโยบายมอบของขวัญคืนความสุขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) กล่าวว่า ไม่มีแนวคิดที่จะดำเนินการเสนอให้ปลดนพ.ณรงค์ออกจากตำแหน่งปลัดสธ. เรื่องที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลจากความเห็นต่างระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ซึ่งตนได้กำชับให้ทุกฝ่ายหยุดการเคลื่อนไหว เพราะมีกระบวนการต่างๆในการหารือประชุมร่วมกันในการแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยประเด็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณขาลงปี 2558 ตนจะเชิญผู้แทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารืออีกครั้งในเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 30 มกราคมนี้ คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุป ส่วนการจัดทำงบประมาณขาขึ้นของปีงบประมาณ 2559 จะให้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างสธ.และสปสช.ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกของการจัดทำงบประมาณ

“ในเรื่องข้อมูลเรื่องการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรืองบบัตรทองที่ไม่ตรงกันระหว่างสปสช.และสธ.นั้น ตนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสะสางข้อมูลให้เข้าใจตรงกันแล้ว โดยมีดร.อัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน ทั้งนี้ 12 ปีที่มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจมีบางข้อบางประเด็นที่ติดขัดต้องการให้มีการปรับปรุงบ้าง ก็จะเน้นการใช้วิธีการหารือ ประชุมร่วมกันเป็นหลัก”ศ.นพ.รัชตะกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Pisanu Kantipong ตอนหนึ่งว่า การที่จะมีฝ่ายใดชี้นำสังคมหรือเสนอขอให้มีการย้ายปลัดสธ.นั้น ควรต้องยุติทันที ผมเชื่อว่าสังคมไทยได้เห็นถึงความกล้าหาญที่ท่านในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้ก้าวออกมาเพียงกระทรวงเดียวในการต่อต้านรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมทางสังคมจนทำให้เกิดมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปขึ้น ผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีที่ทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวม เพียงแต่อาจมีความแข็งกร้าวเพื่อความถูกต้องจึงทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ผมขอเรียกร้องในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่เคยทำงานสาธารณสุขมาตลอดชีวิตและเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกวิชาชีพและทุกระดับเป็นฟันเฟืองที่ช่วยกันขับเคลื่อนในสธ.เพื่อบริการประชาชนให้มีสุขภาวะ ขอให้ท่านรัฐมนตรีที่มีหน้าที่และเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้จัดการปัญหานี้อย่างรีบด่วนและเป็นธรรม

ขณะที่ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ โดยนายณรงค์ ด้วงปาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในฐานประธานชมรมฯ ได้ออกแถลงการณ์ ใจความตอนหนึ่งว่า ชมรมฯซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขในทุกวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไม่เห็นด้วยกับการยื่นหนังสือปลดปลัดสธ.ออกจากตำแหน่งของประธานชมรมแพทย์ชนบท ที่ผ่านมานพ.ณรงค์ได้ให้ข้อมูลด้านระบบสาธารณสุขต่างที่เป็นความจริง ตรงไปตรงมา และปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการสธ.ยึดหลักของความถูกต้อง ธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ส่วนนโยบายทีมหมอครอบครัวของรัฐมนตรีก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ไม่ได้เป็นอย่างที่มีการกล่าวหาว่าไม่ตอบสนองนโยบาย

“ลักษณะการยื่นหนังสือเพื่อให้ปลดผู้บังคับบัญชาและกล่าวให้ร้ายผู้บังคับบัญชาโดยตรง เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบบราชการไทย ชมรมฯขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ โดยยึดหลักนิติธรรม เพื่อผลดีต่อระบบราชการไทยต่อไป”แถลงการณ์ระบุ