ยื่นหนังสือสถานฑูตสหรัฐอเมริกา

ยื่นหนังสือสถานฑูตสหรัฐอเมริกา

"ยุทธภัณฑ์" ยื่นหนังสือต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ขอให้สหรัฐฯหยุดแทรกแซงกิจการภายในราชอาณาจักรไทย

นายยุทธภัณฑ์ พันธ์สิงสอน เลขาธิการเครือข่ายปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของฅนไทย ยื่นหนังสือต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผ่านนายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เรื่องขอให้สหรัฐอเมริกาหยุดแทรกแซงกิจการภายในราชอาณาจักรไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้เคารพอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย