สั่งปรับสูงสุดแท็กซี่ที่เก็บค่าโดยสารเกิน

สั่งปรับสูงสุดแท็กซี่ที่เก็บค่าโดยสารเกิน

"จิรุตม์" เผย กรมการขนส่งทางบก สั่งปรับสูงสุดแท็กซี่ที่เก็บค่าโดยสารเกิน เล็งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับรถแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิเก็บค่าโดยสารชาวต่างติในอัตราเริ่มต้นที่ 75 บาทนั้น กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดแล้วพบว่ารถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มฎ-0796 กทม. มีจ่าสิบเอก อุดรศาสนะสุพินธ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และเป็นผู้ขับรถคันดังกล่าว ที่อยู่เลขที่72 หมู่ 16 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีใบอนุญาตชนิดที่3 เลขที่ 542/2556 สิ้นอายุวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยในเบื้องต้นกรมการขนส่งทางบกได้ติดต่อประสานงานให้มารายงานตัวโดยด่วน เพื่อสอบสวนความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด ซึ่งได้รับการประสานจากคนขับรถว่าจะมารายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้(29 ม.ค.58)

นายจิรุตม์ กล่าวว่า หากผลการสอบสวนพบการกระทำผิดจริงจะมีความผิดตามตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2552 มาตรา 66/5 ฐานเรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าบริการเกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และนายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ส่วนกรณีการกระทำความผิดในฐานความผิดอื่นๆเช่นปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงฯลฯ ซ้ำเป็นครั้งที่2 ในระยะเวลา 1 เดือน นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที พร้อมทั้งจะมีการประสานงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้พิจารณาสั่งห้ามแท็กซี่คันดังกล่าวเข้าให้บริการที่สนามบินด้วยทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ยังได้จัดเก็บประวัติการกระทำความผิดและควบคุมพฤติกรรมผู้ขับรถ โดยหากพบการถูกร้องเรียนซ้ำซาก และตรวจสอบแล้วพบกระทำผิดจริง นอกจากจะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุดตามกฎหมายแล้ว นายทะเบียนยังมีอำนาจพิจารณาพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถด้วย โดยกรมการขนส่งทางบกได้ใช้มาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่เมษายน 2557 และได้พักใช้ใบอนุญาตขับรถผู้กระทำความผิดไปแล้ว 73 ราย เพิกถอน 1 ราย ทั้งนี้การบริการด้วยรถแท็กซี่ตามท่าอากาศยานต่างๆ ถือว่ามีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย