กมธ.ยกร่างฯย้ายองค์กรอัยการรวมในกระบวนการยธ.

กมธ.ยกร่างฯย้ายองค์กรอัยการรวมในกระบวนการยธ.

กมธ.ยกร่างรธน.ย้ายองค์กรอัยกา รวมในกระบวนการยุติธรรม แทนเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ2550

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีผู้เสนอให้บรรจุองค์กรอัยการ เป็น 1 ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เหมือนกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยมีเหตุผลเพื่อให้การทำหน้าที่มีความเป็นอิสระ

แต่ทางฝ่ายเลขานุการ กมธ.ฯ ได้ชี้แจงว่าเหตุที่องค์กรอัยการไม่อยู่ในหมวดว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากย้ายไปอยู่ในหมวด 1 ศาลและกระบวนการยุติธรรม แล้วเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้หน้าที่ ที่อัยการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม และถือเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นเดิม ทำให้ผู้เสนอประเด็นดังกล่าวได้ถอนข้อเสนอ จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่วาระพิจารณา ตอนที่ 7 ว่าด้วยการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา