ชาวญี่ปุ่นกว่า80%หนุนโทษประหาร

ชาวญี่ปุ่นกว่า80%หนุนโทษประหาร

ผลสำรวจของสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เผย คนญี่ปุ่นกว่า 80% สนับสนุนโทษประหารชีวิต

ผลสำรวจของสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งสำรวจทุก 5 ปี พบว่า คนญี่ปุ่นกว่า 80% สนับสนุนโทษประหารชีวิต ขณะที่ 9.7% มองว่าควรยกเลิก ส่วนอีก 10% ไม่แน่ใจว่าโทษประหารชีวิตมีความจำเป็นหรือไม่ นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มผู้ชายสนับสนุนโทษประหารมากกว่าผู้หญิง อยู่ที่ 83% ต่อ 78.1% อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มที่สนับสนุนโทษประหารชีวิตจะแตะระดับเหนือ 80% ในการสำรวจ 3 ครั้งติดต่อกัน แต่ก็ถือว่าลดลงจากผลสำรวจปี 2552 อยู่ 5%