เปิดโครงการ'ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ'

เปิดโครงการ'ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ'

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เปิดโครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ" รณรงค์ให้ปชช.ตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุ

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ” ที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นความสำคัญกับผู้ประสบภัยทางบก จึงกำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครง “ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการคืนความสุขให้กับผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน โดยการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่ง และเตียงนอนพร้อมที่นอน ให้แก่ผู้พิการที่มีสาเหตุมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวังและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงความห่วงใยและ ความใส่ใจต่อผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มบุคลต่างๆ ในสังคมได้ให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้พิการที่เกิดจากสาเหตุใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น โดยในครั้งนี้ได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของอุปกรณ์สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนไม่ทอดทิ้งห่วงใย ใส่ใจ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ประสบภัยจากรถให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข