เลิก'รถไฟ-เมล์'ฟรีเล็งจำกัดกลุ่มอุ้ม

เลิก'รถไฟ-เมล์'ฟรีเล็งจำกัดกลุ่มอุ้ม

ไฟเขียวยกเลิกรถเมล์-รถไฟฟรี มีผล31ก.ค.นี้ ศึกษาแผนช่วยเหลือใหม่ จำกัดสิทธิเฉพาะกลุ่ม"ด้อยโอกาส-สูงอายุ-พิการ"

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้มีการยกเลิกโครงการรถเมล์ รถไฟฟรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป พร้อมกับให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือลดค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้ต่ำใหม่ เพราะที่ผ่านมาโครงการนี้ มีการนำภาษีของคนส่วนรวมไปอุดหนุนให้แก่คนเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังมีคนที่ไม่มีรายได้ต่ำอย่างแท้จริง รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการมาใช้บริการรถเมล์ รถไฟฟรีจำนวนมาก

ส่วนช่วงรอยต่อของโครงการรถเมล์รถไฟฟรี ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.- 31 ก.ค.58 ครม.เห็นชอบให้ผ่อนผันให้ประชาชนใช้โครงการรถเมล์ฟรีแบบชั่วคราวต่อไปก่อนอีก 6 เดือน เพื่อให้เวลากระทรวงคมนาคมพิจารณาหาแนวทางช่วยลดค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้ต่ำให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนเริ่มใช้แนวทางลดค่าครองชีพด้านค่าโดยสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.เป็นต้นไป

สำหรับแนวทางการพิจารณาเรื่องรถเมล์ฟรี หรือแนวทางการพิจารณาว่าคนกลุ่มใด จะสามารถใช้รถเมล์ฟรีนั้นทางกระทรวงคมนาคม จะใช้เวลาสำรวจและแยกประเภทกลุ่มประชาชน จากทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยประมาณ 2 เดือน เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเยาวชนเด็กนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุที่เกิน 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับสิทธิพิเศษอยู่แล้ว เช่น ทหารผ่านศึก หลังจากนั้นช่วง 4 เดือนที่เหลือ จะหาวิธีพร้อมกับแนวทางปฏิบัติว่า ควรใช้วิธีแสดงสิทธิเพื่อรับการช่วยเหลือจึงเหมาะสม เช่น ใช้เป็นบัตรผู้สูงอายุ บัตรนักเรียน หรือทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่

“กระทรวงคมนาคมได้ทำเรื่องเสนอไปกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณลดค่าครองชีพ เพื่อเสนอขอให้ ครม.พิจารณายกเลิก เพราะเห็นว่าโครงการนี้มีจุดอ่อน และกระทรวงจะไปหาแนวทางใหม่ เพื่อช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลังจากนี้จะต้องไปคิดว่าจะช่วยเหลือแบบใด เช่น จะต้องมีการแสดงสิทธิ หรือบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจริงๆ ถึงจะให้ขึ้นรถได้ฟรี หรือได้ส่วนลดค่าโดยสาร 50% แต่ยังไม่ได้สรุปซึ่งจะต้องหาข้อมูล รายละเอียดเพื่อนำไปเสนอ ครม.พิจารณาอีกครั้ง”พล.อ.อ.ประจิน กล่าว

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อว่า แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.จะมีการพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ การปรับบทบาทของขสมก.ใหม่ จากผู้กำกับดูแล และผู้ให้บริการเดินรถ เหลือเป็นผู้ให้บริการเดินรถเพียงอย่างเดียว และโอนหน้าที่การกำกับดูแลไปให้กรมการขนส่งทางบกดูแล ต่อมาให้มีการปรับเส้นทางเดินรถใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมกับเปิดกว้างให้หน่วยงานอื่น เช่น กรุงเทพมหานคร บริษัทรถร่วมเอกชน เข้ามาเดินรถได้ และการแก้หนี้สินสะสมของ ขสมก. 92,000 ล้านบาท

โครงการรถเมล์ รถไฟฟรี เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี จากพรรคพลังประชาชน และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโครงการประชานิยมที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุด โดยเป็นการช่วยเหลือแบบเหวี่ยงแหครอบคลุมไปทั้งหมด