เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลังน้ำดิบไม่พอใช้

เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลังน้ำดิบไม่พอใช้

ชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเทศบาลโคราช หลังน้ำดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการประชาชน

ภายหลังจากที่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งตามฝายน้ำล้นตามเส้นทางของลำน้ำลำตะคองที่ไหลผ่านตั้งแต่พื้นที่อำเภอสีคิ้ว ถึง อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อเร่งปริมาณน้ำที่มีการชะลอตัวตามฝายน้ำล้นต่างๆ ให้ไหลลงสู้พื้นที่ต่ำที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นการเติมปริมาณน้ำดิบให้กับโรงผลิตน้ำประปา หลังจากที่การผลิตน้ำประปาไม่เพียง

ล่าสุดเช้าวันนี้(28ม.ค.58) ที่โรงผลิตนำประปาบ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นคราชสีมา เจ้าหน้าที่จากชลประทานที่8 เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่มีกำลังในการสูบน้ำ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที มาติดตั้งที่บริเวณใกล้เคียงกับเครื่องสูบน้ำใหญ่ของทางเทศบาลที่ได้มีติดตั้งไว้ เพื่อช่วยในการสูบน้ำจากลำตะคอง เข้ากักเก็บไว้ที่บ่อพักน้ำของทางโรงผลิตน้ำบ้านมะขามเฒ่า ที่สามารถกักเก็บน้ำดิบไว้ได้ 1 แสน 2 หมื่นลูกบาศก์เมตร ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีปริมาณน้ำดิบที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาที่มีความต้องการกว่าวันละ 1 แสนลูกบาศก์เมตร

นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กล่าวว่า สำหรับปริมาณน้ำต้นทุนในการใช้งาน ที่ไม่รวมน้ำก้นเขื่อนลำตะคอง ล่าสุดมีปริมาณอยู่ที่ 127 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ทางเขื่อนลำตะคองได้ทำการเพิ่มปริมาณการจัดส่งน้ำ จากเดิมที่เคยส่งวันละ 3 แสนลูกบาศก?เมตร ก็ได้เพิ่มเป็น 5 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อจัดส่งไปในการผลิตน้ำประปา ในการอุปโภคบริโภค , การอุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศน์ ในลำน้ำลำตะคองตั้งแต่เขื่อนลำตะคอง จนไปถนลำน้ำมูล เป็นระยะทางยาวกว่า 120 กิโลเมตร ผ่านทั้งหมด 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สีคิ้ว , อ.สูงเนิน , อ.ขามทะเลสอ , อ.เมือง และอ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตนเองยืนยันว่าปริมาณน้ำที่ทางลำตะคองได้จัดส่งมานั้นมีปริมาณน้ำที่เพียงพอในการหล่อเหลี้ยงการประปาต่างๆได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้การที่ต้องนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง 2 เครื่องนั้น ก็เพื่อช่วยในการสูบน้ำดิบจากลำตะคองเข้ามากักเก็บไว้ในบ่อพักน้ำของทางเทศบาล เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตน้ำประปาในแต่ละวัน