เยี่ยมคารวะรองนายกฯ

เยี่ยมคารวะรองนายกฯ

นาย Luis E. Breuer ผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าเยี่ยมคารวะ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

นาย Luis E. Breuer ผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าเยี่ยมคารวะ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลรองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 28 มกราคม 2558