ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 28-1-58

ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 28-1-58

Money Wise ช่วง COMMODITIES ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้าสดตรงจากนักวิเคราะห์ "NOW26" 28-1-58