ปชช.เชื่อถอดถอน'ยิ่งลักษณ์'ไม่กระทบปรองดอง

ปชช.เชื่อถอดถอน'ยิ่งลักษณ์'ไม่กระทบปรองดอง

กรุงเทพโพลล์ เผยสำรวจประชาชนส่วนใหญ่เชื่อถอดถอน"ยิ่งลักษณ์"ไม่กระทบปรองดอง เพราะเป็นเรื่องคอร์รัปชั่น

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง“อนาคตพรรคเพื่อไทย อนาคตประชานิยม หลัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถูกถอดถอน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 959 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยประชาชนร้อยละ 45.7 มีความเห็นว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ถูกถอดถอนมากที่สุด คือ การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว รองลงมาร้อยละ 24.5 คิดว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม และร้อยละ 15.8 คิดว่าเกิดจากดำเนินโครงการขาดทุน ทำให้ประเทศเป็นหนี้ ที่เหลือร้อยละ 14.0 ไม่แน่ใจ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยพบว่า ร้อยละ 41.0 คิดว่าสาเหตุหลักมาจากเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยร้อยละ 62.9 คิดว่าสาเหตุหลักมาจากการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 57.6 คิดว่าหากมีการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยจะยังคงใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงเหมือนเดิม และร้อยละ 30.5 คิดว่าพรรคเพื่อไทยคงจะลดการใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงลง ที่เหลือร้อยละ 11.9 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามต่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยมอย่างโครงการรับจำนำข้าวในการหาเสียงหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 44.6 ระบุว่าจะยังสนับสนุนแต่ต้องไม่มีเรื่องทุจริต รองลงมาร้อยละ 21.1 จะไม่สนับสนุนเด็ดขาด และร้อยละ 17.6 ระบุว่าไม่สนับสนุน เพราะโอกาสขาดทุนสูง/ประเทศเป็นหนี้ มีเพียงร้อยละ 10.1 เท่านั้นที่จะสนับสนุนเหมือนเดิม

ส่วนบุคคลที่อยากให้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยในการชิงตำแหน่งนายกฯ ในการเลือกตั้งสมัยหน้า ประชาชนร้อยละ 39.7 ระบุว่าให้ ใครก็ได้ที่ส่งในนามพรรคเพื่อไทยเพราะเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยรองลงมาร้อยละ12.6 อยากให้เป็นนักการเมืองคนอื่นๆ ในพรรคเพื่อไทย และร้อยละ 5.0 อยากให้เป็นคนในครอบครัว/คนในตระกูลชินวัตร ขณะที่ร้อยละ 38.3 ระบุว่าไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว

สำหรับความเห็นต่อการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในครั้งนี้ว่าจะส่งผลต่อแผนการสร้างความปรองดองของ คสช. และรัฐบาล อย่างไร ประชาชนร้อยละ 46.5 ระบุว่าไม่ส่งผลเพราะการถอดถอนไม่เกี่ยวกับเรื่องการปรองดอง แต่เป็นเพราะการคอร์รัปชั่น รองลงมาร้อยละ 26.0 ระบุว่าอาจจะส่งผลบ้าง และร้อยละ 19.0 ระบุว่าส่งผลอย่างมากโดยคาดว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นช้าไปอีก ที่เหลือร้อยละ 8.5 ไม่แน่ใจ