ตรวจพบปัญหาฝุ่นและละออง2อ.สูงเกินพิกัดจ.สระบุรี

ตรวจพบปัญหาฝุ่นและละออง2อ.สูงเกินพิกัดจ.สระบุรี

กรมควบคุมมลพิษตรวจพบปัญหาฝุ่นและละอองใน 2 อ.สูงเกินพิกัด จ.สระบุรี หวั่นเกิดโรคทางเดินหายใจ

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ไปที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เขตอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ อยู่บริเวณสถานีตำรวจ สภ.หน้าพระลานและพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมักจะประสบปัญหา ฝุ่นละอองในบรรยายกาศสูงเกินมาตรฐานในช่วงหน้าแล้งของทุกๆปี

โดยเฉพาะช่วงเดือน ตุลาคม - เมษายน ติดอับดังสูงสุดของประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประกอบกิจการโรงโม่บดหรือย่อยหิน เหมืองหิน โรงงานปูนซีเมนต์ จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดสระบุรี จึงได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า”จำนวนวันที่ฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่หน้าพระลานมีค่าอยู่ในเกณฑ์เกิดมาตรฐาน ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 “หรือหมายถึงการยอมให้มีจำนวนวันที่มีระดับฝุ่นขนาดเล็กสูงเกิดมาตรฐานได้ไม่เกิด 75วัน (เฉลี่ย24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร)

น.ส.จงจิตร์ ผอ. กล่าว่า กรมควบคุมมลพิษ จึงขอแจ้งเตือนมายังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยง กิจกรรมในพื้นที่ที่มีฝุ่นปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีจำนวนโรงโม่บดหินหรือย่อยหิน จำนวน 36 แห่ง โรงปูฯซีเมนต์ 3แห่ง โรงงานปูซีเมนต์ขาว จำนวน 12 แห่งและเหมืองหิน จำนวน 6 ประทานบัตร

ผลการศึกษาวิจัยของวกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า แหล่งกำเหนิดหลักของฝุ่นละอองในพื้นที่ตำบลหน้าพระลานมีสาเหตุหลักมาจากถนนและการจราจรมากที่สุดถึงร้อยละ 41 โรงโม่บดหรือย่อยหินร้อยละ 35 และโรงงานปูนขาว/โรงงานปูซีเมนต์ร้อยละ 21 ดังนั้นหากสามารถลดและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองได้อย่างชัดเจน มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ทาง กรมควบคุมมลพิษ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจการณ์ ประจำในพื้นที่ หน้าพระลาน และ อำเภอพระพุทธบาท ในช่วงวิกฤติ เพื่อตรวจสอบปัญหาและประสานแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบว่ามีแนวโน้มฝุ่นละอองในพื้นที่สูงเกิดพิกัด

น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผอ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและ เจ้าหน้าที่ “กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอพระพุทธบาท ตรวจวัด ฝุ่นละออง ฟุ้งกระจ่าย เกินพิกัด1 ชม. 80 ไมโครกรัม/ลูกบาสก์เมตร ตลอด 24 ชม.สูงถึง 248 ไมไครกรัม/ ลูกบาสก์เมตร