ไขปัญหา "อหิวาต์เทียม" ในเลือดไก่

ไขปัญหา "อหิวาต์เทียม" ในเลือดไก่

ไขปริศนาเชื้ออหิวาต์เทียมในข้าวมันไก่ เหตุจากเลือดไก่ต้มที่อาจไม่สุกและการขนส่งไม่ถูกสุขลักษณะ

ไขปริศนาเชื้ออหิวาต์เทียมในข้าวมันไก่ เหตุจากเลือดไก่ต้มที่อาจไม่สุกและการขนส่งไม่ถูกสุขลักษณะ.

นพ.ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลเวชธานี อธิบายถึงโรคอหิวาต์เทียมว่า สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียVibrio Parahaemolyticus ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย พบได้ในสัตว์ทะเลจำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา เท่านั้น การเกิดโรคในคนจะเกิดได้จากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป ระยะฟักตัวของเชื้อจนกระทั่งเกิดโรคขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับเข้าไป แต่โดยทั่วไปจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง

สำหรับอาการของโรคอหิวาต์เทียมนั้นจะมีอาการ ท้องร่วงรุนแรง ถ่ายเป็นน้ำ ปวดเกร็งท้อง บางครั้งอาจมีไข้หรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ทั้งนี้อาการของโรคอหิวาต์เทียมอาจจะรุนแรงขึ้นหากผู้ป่วยมีโรคเดิมอยู่ก่อนเช่น โรคตับ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันลดต่ำลง อาทิ ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มเคมีบำบัด หรือสเตอรอยด์ เป็นต้น โดยทั่วไปอาการของโรคจะมีอาการประมาณ 2-5 วัน และสามารถหายเป็นปกติเองได้

แต่ในบางรายอาจมีอาการได้นาน 7-10 วัน หรือมีอาการรุนเเรง ซึ่งเหล่านี้ต้องได้รับการรักษาและใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย โดยปกติเชื้อนี้จะไม่พบในไก่ หรือเลือดไก่ แต่ในกรณีนี้อาจมีความสงสัยว่าเป็นการปนเปื้อนเชื้อมาจากการปะปนกับอาหารทะเลในระหว่างการขนส่ง หรือการเตรียมวัตถุดิบ

ส่วนแนวทางป้องกันโรคอหิวาห์เทียมนั้น นพ.ประยุทธ กล่าวว่า ควรรับประทานอาหารทะเลที่ปรุงสุก สะอาด เนื่องจากเชื้อดังกล่าวจะถูกทำลายเมื่อโดนอุณหภูมิมากกว่า 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที หรือถูกทำลายด้วยกรดที่ ph<4.8 เช่นกรดมะนาว จะมีค่า ph 4.4 โดยใช้เวลานาน 30 นาทีจึงสามารถทำลายเชื้ออหิวาต์เทียมได้ อย่างไรก็ตามแม้จะปรุงอาหารสุกและสะอาดแล้วแต่ยังต้องระวังการปนเปื้อนของเชื้อจากการนำอาหารปรุงสุกเก็บหรือวางปะปนกับอาหารดิบที่ปนเปื้อนเชื้อ รวมถึงการใช้ภาชนะที่ปนเปื้อนเชื้อใส่อาหารด้วย