จี้ยกเลิกนิรโทษกกรรมความผิดทุกรูปแบบ-ม.44

จี้ยกเลิกนิรโทษกกรรมความผิดทุกรูปแบบ-ม.44

กลุ่มคนไทยไม่มีความสุข เรียกร้องยกเลิกการนิรโทษกรรมความผิดทุกรูปแบบ-ม.44 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

ที่บริเวณทางเชื่อมบีทีเอส สถานีช่องนนทรีกับบีอาร์ที ของกทม. พบการรวมตัวของกลุ่มคนไทยไม่มีความสุขสวมหน้ากากสีขาว ประมาณ 10 คน รวมตัวถือป้ายคัดค้านการนิรโทษกรรมทุกรูปแบบ และการนิรโทษกรรมตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ทั้งนี้การรวมตัวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้มีการทบทวนการเว้นความผิดทุกรูปแบบ เพื่อให้คงมาตรฐานของกระบวนยุติธรรมตามหลักสากลไว้ ทั้งนี้การแสดงกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาเพียง 5 นาที ก่อนสมาชิกกลุ่มจะแยกย้าย โดยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายใดๆ ขึ้น

ทั้งนี้ 1 ในผู้ร่วมทำกิจกรรมเปิดเผยว่าเหตุที่ต้องใช้หน้ากากขาวสวมเพื่อปิดบังใบหน้า เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมทุกรูปแบบ ทั้ง ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ให้กับอดีตนักกรเมืองและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)