รอคิวเช็คอินบินไทย

รอคิวเช็คอินบินไทย

ผู้โดยสารรอคิวเช็คอินสายการบินไทยยาวเยียดหลังระบบเช็คอินของสายการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิขัดข้อง