พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย1.09พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย1.09พันลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 1.09พันลบ. รายย่อยซื้อ 2.5 พันลบ. สถาบันขาย 750 ลบ. บัญชีบล.ขาย 669 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 5,408.26 6,158.45 -750.19

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,876.20 5,545.86 -669.66

นักลงทุนต่างชาติ 10,596.29 11,691.18 -1,094.89

นักลงทุนทั่วไป 30,351.21 27,836.47 2,514.74

มูลค่าการซื้อขาย 51,231.96 ล้านบาท