'หอการค้า-สภาอุตฯ'ขานรับรถไฟทางคู่'จิระ-ขอนแก่น'

'หอการค้า-สภาอุตฯ'ขานรับรถไฟทางคู่'จิระ-ขอนแก่น'

หอการค้าและสภาอุตฯขอนแก่น ขานรับรถไฟทางคู่ถนนจิระ-ขอนแก่น หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดต้นทุนขนส่งสินค้า

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบให้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากกระทรวงคมนาคมผ่านการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ไป 3 โครงการ เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โครงการดังกล่าวทางเอกชน จังหวัดขอนแก่น คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว ช่วยลดต้นทุนทางการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

นายสมิง ยิ้มสิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทราบเรื่องว่าโครงการรถไฟทางคู่ถนนจิระ-ขอนแก่น ซึ่งผ่านอีไอเอแล้ว เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งทางบกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันขอนแก่นนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุนแล้ว หากมีรถไฟรางคู่ก็จะช่วยให้ขอนแก่นกลายเป็นเมืองที่น่าลงทุน

นายวิฑรูย์ กมลนฤเมธ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าเห็นด้วยที่จะมีการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ถนนจิระ-ขอนแก่น เนื่องจากมองว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต่อจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันประชาชนใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นในการเดินทาง บนถนนสายหลักต่างๆ อย่าง ถนนมิตรภาพ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ ทำให้การจราจรติดขัดมาก

ดังนั้นหากมีโครงการรถไฟทางคู่ จะช่วยให้นักธุรกิจหันมาส่งสินค้าผ่านทางรถไฟมากขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วมากยิ่งขึ้น เชื่อมั่นว่าหากโครงการดังกล่าวดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะเป็นช่วยเสริมศักยภาพของ จังหวัดขอนแก่น ในด้านการค้า การลงทุนมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนได้มากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านภาคอุตสาหกรรม