ธปท.ชี้ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจมิ.ย.ยังไม่ฟื้น

ธปท.ชี้ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจมิ.ย.ยังไม่ฟื้น

ธปท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมิ.ย.อยู่ที่ 48.0 จาก 48.6 เดือนพ.ค.ยังไม่ฟื้นตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน มิ.ย 57 อยู่ที่ระดับ 48 ต่ำกว่า 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 สะท้อนความเชื่อมั่นที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยค่าดัชนีฯ ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านการผลิต ด้านค่าสั่งซื้อ และด้านผลประกอบการ สะท้อนความกังวลด้านการใช้จ่ายในประเทศและการส่งออกที่ยังมีอยู่สอดคล้องกับความเห็นของผู้ประกอบการที่ยังรอประเมินการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและผลจากนโยบายภาครัฐ

ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคที่มิใช่อุตสาหกรรมประเมินว่า ภาวะธุรกิจโดยรวมจะปรับดีขึ้นจากปัจจุบันโดยค่าดัชนีฯ อยู่เหนือระดับ 50 และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ความเชื่อมั่นในเกือบทองค์ประกอบโดยเฉพาะด้านการผลิตผลประกอบการและการจ้างงานปรับดีขึ้นมากสะท้อนมุมมองที่ดีของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 ของปี

สำหรับข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ 5 อันดับแรก ได้แก่ การปรับราคาสินค้าทำได้ยาก ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิตสูง การแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดในประเทศ และความไม่แน่นอนทางการเมืองในเดือนนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมองว่าการปรับราคาสินค้าทำได้ยากเป็นข้อจำกัดสำคัญที่สุด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเพิ่งเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจคลายความกังวลจากข้อจำกัดนี้ลงมาก