มาตรฐานเป็นเลิศดันส่งออกสินค้าเกินแสนล้าน

มาตรฐานเป็นเลิศดันส่งออกสินค้าเกินแสนล้าน

กรมปศุสัตว์ แจงผลจากมาตรฐาน คุณภาพเป็นเลิศ ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ คาดปีนี้จะขยายตัว6% เกินแสนล.

หลังจากที่ภาคปศุสัตว์มีการรณรงค์ร่วมกันปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ทั้งระบบ เป็นไปตามสุขอนามัย การผลิตในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ มีส่วนช่วยผลักดันระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งวงจร การผลิตให้มีมาตรฐานสากล ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์รายใหญ่ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุ

โดยปี2556 ไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์รวม 128,228.72 ล้านบาท เป็นสินค้าเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูป 561,003 ตัน มูลค่า 77,417.60 ล้านบาท อาหารสัตว์ส่งออก 477,984 ตัน มูลค่า 30,998.49 ล้านบาท สินค้าที่มีส่วนประกอบจากผลิตภัณฑ์สัตว์และที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 17,197.12 ล้านบาท สัตว์มีชีวิต มูลค่า 2,615.51 ล้านบาท โดยครึ่งแรกของปี 2557 มีมูลค่าการส่งออกรวม 65,454 ล้านบาท เป็นสินค้าเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูป 277,146 ตัน มูลค่า 39,554 ล้านบาท อาหารสัตว์ส่งออก 267,950 ตัน มูลค่า 17,000 ล้านบาท สินค้าที่มีส่วนประกอบจากการผลิตภัณฑ์สัตว์และที่เกี่ยวข้องมูลค่า 7,100 ล้านบาท สัตว์มีชีวิต มูลค่า 1,800 ล้านบาท โดยเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าปศุสัตว์สูงถึง 6.15 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตลาดที่มีการส่งออกมากคือสหภาพยุโรป หรืออียู 47% ญี่ปุ่น 40% และอื่นๆ 13 %

“อัตราการเติบโตของส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยจะเฉลี่ยที่ปีละ 4-6 % โดยกลุ่มอาหารสัตว์ มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด 10% เชื่อว่าก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทั้งมูลค่าและปริมาณจะเติบโตต่อเนื่อง“ นายทฤษดี กล่าว

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย กล่าวว่าการส่งออกไก่เนื้อทั้งสดและแปรรูปปีนี้คาดจะอยู่ที่ 5.6 -5.7 แสนตัน มูลค่าประมาณ 7.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 5.3 แสนตัน มูลค่า 7 หมื่นล้านบาท แต่ปริมาณยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิม 6 แสนตัน ทั้งนี้เพราะการเพิ่มขึ้นของไก่สดในตลาดญี่ปุ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไทยมีปัญหาแรงงานที่ไม่สามารถพัฒนาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านการตัดชิ้นเนื้อตามความต้องการของตลาดได้

อย่างไรก็ตาม ตลาดไก่สดในญี่ปุ่นปีนี้สามารถส่งออกได้มากถึง 1.3 หมื่นตัน เมื่อรวมกับไก่ปรุงสุก ทำให้การส่งออกได้มากถึง 2.6 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6-7% ทั้งนี้เป็นผลมาจากกรณีที่จีนมีปัญหาเนื้อสัตว์หมดอายุ ทำให้ญี่ปุ่นหันมาสั่งซื้อสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นถึง 10%

“การส่งออกไก่คาดว่าจะสดใสต่อเนื่องครึ่งปีหลังเพราะตั้งแต่เดือนก.ค. นี้ ไทยสามารถส่งออกไก่แปรรูปในตลาดฟิลิปปินส์ได้แล้ว เพื่อป้อนให้กับร้านฟาสฟู้ด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาออเดอร์ ซึ่งตลาดฟิลิปปินส์ ไทยเคยเรียกร้องมาตลอด แต่ถูกประกาศห้ามช่วงปี2547 ที่เกิดการระบาดของ ไข้หวัดนก จนกระทรวงพาณิชย์ต่อรอง สนับสนุนกรณีขยายโควตาข้าวของฟิลิปปินส์ในเวทีองค์การการค้าโลกหรือดับบลิวทีโอ ฟิลิปปินส์จึงยอมแลกเปลี่ยนเรื่องไก่"นายคึกฤทธิ์ กล่าว

นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก กล่าวว่า ยอดส่งออกของสินค้าสุกรของไทยปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 ประมาณ 10.9 % โดยตลาดส่งออกสำคัญคือญี่ปุ่นที่นำเข้าปีละประมาณ 1.8 หมื่นตัน ฮ่องกง 1.3 พันตัน สิงคโปร์ 92 ตัน มาเลเซีย 58 ตัน และอื่นๆ 50 ตัน สมาคมฯตั้งเป้าจะขยายตลาดการส่งออกเนื้อสุกรไปญี่ปุ่นให้ได้อีก 10 % จากการนำเข้าเนื้อสุกรจากไทยปีละ 1.8 หมื่นตัน จากยอดนำเข้าเนื้อสุกรทั้งหมดของญี่ปุ่นปีละประมาณ 1.2 ล้านตัน

นายนภดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) กล่าวว่า ยอดการส่งออกนมของ อสค.ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในพม่า ลาว กัมพูชา คาดว่าปี 2557 จะสามารถส่งออกนมพร้อมดื่มได้ 800 ล้านบาท จากปี 2556 ที่ส่งออกได้ 600 ล้านบาท และคาดว่าใน 2-3 ปีข้างหน้า อสค.จะส่งออกนมพร้อมดื่มได้ประมาณ 1 พันล้านบาท

นางอุบลวัลดิ์ สัตตะรุจาวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงกล่าวว่า สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก ได้รับการยอมรับระดับโลก เป็นสินค้าระดับเวริด์คลาสโดยอาหารว่างของสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่มีการเติบโตสูงมาก ไทยเป็นประเทศที่รับผลิตอาหารสัตว์ตามคำสั่งของลูกค้า อันดับต้นของอาเซียน