'วังขนาย'จับมือเกษตรกรผลิตน้ำตาลออร์แกนิค100%

'วังขนาย'จับมือเกษตรกรผลิตน้ำตาลออร์แกนิค100%

“วังขนาย”จับมือเกษตรกรผุดโรงงานน้ำตาลชัยนาท ตั้งเป้าภายใน10ปี เพิ่มสัดส่วนออร์แกนิคให้ได้40%

นางสาวธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย กล่าวว่าบริษัทมีแผนสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งจะเป็นโรงงานที่ออกแบบเพื่อรองรับการผลิตน้ำตาลออร์แกนิคโดยเฉพาะ มีกำลังการผลิตประมาณ 1 แสนตันต่อปี โดยจะแบ่งเป็นการผลิตน้ำตาลออร์แกนิค 50% และอีก 50% เป็นน้ำตาลโลเคมีคอล หรือน้ำตาลที่ลดการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูกไปถึงโรงงานผลิต โดยความคืบหน้าในการลงทุนสร้างโรงงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุมัติใบอนุญาตตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ หลังจากได้รับใบอนุญาตจะสามารถเปิดหีบอ้อยได้ภายใน 12-18 เดือน

ทั้งนี้โรงงานใหม่ที่จังหวัดชัยนาท บริษัทได้ร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท เตรียมพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 7 หมื่นไร่ และเริ่มส่งเสริมการปลูกพันธุ์อ้อยอินทรีย์ไปแล้วจำนวน 3,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2556 คาดว่าผลผลิตจะได้อ้อยที่ปลอดสารเคมี ภายใน 3 ปี เพื่อป้อนให้กับโรงงานใหม่แห่งนี้ โดยเกษตรกร ที่ขายอ้อยออร์แกนิคจะได้รับเงินเพิ่ม 100 บาทต่อตัน ซึ่งวังขนายถือได้ว่าเป็นบริษัทน้ำตาลแห่งแรกในประเทศที่ผลิตน้ำตาลออร์แกนิค 100% ในทุกขั้นตอนการเพาะปลูกไปจนถึงการผลิต และได้รับการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์จากบริษัทตรวจสอบชั้นนำของโลก

“วังขนายมีกำลังการผลิตน้ำตาลประมาณ 7 แสนตันต่อปี โดยในจำนวนนี้จะเป็นการผลิตน้ำตาลออร์แกนิค 10% ที่เหลือเป็นน้ำตาลโลเคมิคอล ภายใน 10 ปีข้างหน้าวังขนายมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำตาลออร์แกนิคให้มีสัดส่วน 30-40% เพื่อรองรับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น“ นางสาวธัญรักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ อุปสรรคที่สำคัญในการผลิตน้ำตาลออร์แกนิกอยู่ที่การพักดินในช่วง 3 ปีแรก เพราะต้องห้ามใช้ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด ทำให้ผลผลิตลดลงจากเดิมมาก แต่หลังจากนั้นในปีที่ 4 ผลผลิตจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะค่อยๆมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าในช่วงที่ใช้ปุ๋ยเคมีเพาะปลูก จึงทำให้สินค้าออร์แกนิคในช่วงแรกจะมีราคาแพงมาก เหมือนกับน้ำตาลออร์แกนิคของวังขนายในช่วงแรกจะมีราคาสูงถึงกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม แต่หลังจากที่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นก็ทำให้ต้นทุนค่อยๆลดลง จนในขณะนี้น้ำตาลออร์แกนิคมีราคา 42 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีราคาต่างจากน้ำตาลปกติเพียง 20 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาซื้อน้ำตาลออร์แกนิคมากขึ้น

การปลูกอ้อยออร์แกนิค เป็นการปลูกโดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ และต้องเป็นพื้นที่ ที่หยุดการใช้ สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 36 เดือน หรือ 3 ปีขึ้นไป มีการบันทึกประวัติ พื้นที่การปลูกเพื่อสามารถตรวจสอบ ประวัติของแปลงได้ ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว

ส่วนการส่งออกนั้น วังขนายส่งออกน้ำตาลคิดเป็น70% ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยตลาดใหญ่จะเป็นสหภาพยุโรปมีสัดส่วน 70% รองลงมาเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ มีสัดส่วนประมาณ 30% โดยราคาขายน้ำตาลออร์แกนิคนี้ จะมีมูลค่าสูงกว่าน้ำตาลปกติประมาณ 10 เท่า

สำหรับโรงงานของวังขนายปัจจุบันอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ,ลพบุรี ,มหาสารคาม และนครราชสีมา ซึ่งโรงงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งเดียว ที่ไม่ได้ผลิตน้ำตาลออร์แกนิค เพราะพื้นที่ปลูกอ้อยขนาดใหญ่ควบคุมให้ผลิตแบบออร์แกนิคได้ยาก โดยโรงงานน้ำตาลของวังขนาย จะไม่มีการปล่อย ของเสีย หรือของเสียเป็นศูนย์ ด้วยกระบวนการจัดการของเสียภายในโรงงานด้านต่างๆ รวมถึงกระบวนการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นน้ำดีที่สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้