ม.หอการค้าหั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 2.2%

ม.หอการค้าหั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 2.2%

ม.หอการค้าหั่นคาดการณ์จีดีพีปี57 ลงเหลือ 2.2% จากเดิม 2.5% ชี้ส่งออกโตได้เพียง .8%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจม.หอการค้าไทย กล่าวว่าแนวโน้วของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวได้ 2.2% ปรับตัวลดลงจากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวได้ประมาณ 2.5% โดยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก เช่น การบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวได้ 1.2% การลงทุนปรับตัวลดลง 0.4% เพิ่มขึ้นจากเดิมคาดว่าจะปรับลดลงถึง 1.1% จีดีพีภาคเกษตรขยายตัวได้ 2.1% และดัชนีภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวได้ 1.9%

นายธนวรรธ์ กล่าวว่า การปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเนื่องจากในครึ่งแรกของปีนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยติดลบ 0.4% เนื่องจากปัญหาทางการเมืองที่กระทบการลงทุน ความเชื่อมั่นในการบริโภค และการส่งออกที่ปรับลดลง รวมทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนและการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาประมาณ 2 เดือนเศษทำให้ทิศทางเศรษฐกิจดีขึ้นเนื่อจากได้รับปัจจัยหนุนหลายด้าน เช่น สถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนขึ้น เศรษฐกิจโลมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้น และเศรษฐกิจในเอเชียและอาเซียนที่ยังขยายตัวในระดับสูง และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลใหม่ในเดือน ก.ย.ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ดีมากขึ้นโดยไตรมาสที่ 3/57 เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ประมาณ 3.5% ขณะที่ไตรมาสที่ 4/57 เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ถึง 5.6% จากแนวโน้มการบริโภค ที่ดีขึ้นและการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐลงสู่ระบบเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าการส่งออกในปี 2557 จะขยายตัวได้เพียง 1.8% เท่านั้น ต่ำกว่าประมาณการที่กระทรวงพาณิชย์คาดหมายว่าจะขยายตัว 3.5% เนื่องจากการส่งออกของไทยติดลบต่อเนื่องกันมานานถึง 5 เดือน และพึ่งจะฟื้นตัวได้ในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาเท่านั้น ประกอบกับเศรษฐกิจของโลกที่พึ่งจะฟื้นตัวทำให้มูลค่ารวมการส่งออกในปี 2557 จะอยู่ที่ประมาณ 2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งน้อยกว่ามูลค่าที่มีการคาดการณ์ประมาณ 1 - 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 2557 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 24.9 ล้านคน โดยรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง 5.9% จากปี 2556 ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2557 จะอยู่ที่ประมาณ 1.17 ล้านล้านบาทลดลงจากปี 2556 2.8% หรือลดลงจากปีก่อนประมาณ 5 - 7 หมื่นล้านบาท