บางจากฯรุกธุรกิจต่างปท.ถือหุ้นNido19.66%

บางจากฯรุกธุรกิจต่างปท.ถือหุ้นNido19.66%

บางจากฯรุกธุรกิจต่างประเทศเข้าถือหุ้นNido 19.66%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ประมาณ 670 ล้านบาท

นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย BCP Energy International Pte. Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงาน ปิโตรเคมี และทรัพยากรธรรมชาติ ในต่างประเทศ และบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท Nido Petroleum Limited จำนวน 402,951,875 หุ้น หรือ 19.66 %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นมูลค่า 22.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 670 ล้านบาท จากบริษัท Petroleum International Investment Corporation

นายวิเชียร กล่าวว่า บริษัท Nido Petroleum Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปัจจุบันได้รับสัมปทานขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียม ในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย การที่บริษัท บางจากฯ เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่จะขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจโรงกลั่น การตลาด และพลังงานทดแทน เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นการขยายฐานการลงทุนไปยังต่างประเทศกระจายความเสี่ยงธุรกิจของบริษัทฯ

"ข้อดีของบริษัท Nido คือเป็นเจ้าของแหล่งสัมปทานที่มีทั้งกำลังผลิตอยู่ และแหล่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งสัมปทานสำรวจที่มีศักยภาพอีกหลายแห่ง ทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างชัดเจน และมีโอกาสในการเติบโต โดยในขณะนี้มีแหล่ง Galoc ที่กำลังผลิตอยู่ และแหล่ง West Linapacan ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์" นายวิเชียรกล่าว

บริษัท BCP Energy International Pte. Ltd. จัดตั้งและดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 โดยบริษัท บางจากฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระค่าหุ้นต่อไป โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บางจากฯ