ดึงภาคสังคมร่วมต้านคอร์รัปชัน

ดึงภาคสังคมร่วมต้านคอร์รัปชัน

(สัมภาษณ์พิเศษ) ดึงภาคสังคมร่วมต้านคอร์รัปชัน ให้ความรู้-สร้างสำนึก-ฝึกระบบเข้มแข็ง

นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายแก้วสรร อติโพธิ อดีต ส.ว. และ นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง และกรรมการกลยุทธ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมพูดคุยในประเด็น "แนวทางการปฏิรูปปัญหาคอร์รัปชันของไทย" ในรายการ Business Talk สถานีโทรทัศน์ NOW 26

นายวิชา กล่าวว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วม โดยเฉพาะภาคธุรกิจและสื่อสารมวลชน แต่ทุกภาคส่วนต้องกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนจะนำเสนอเรื่องการต่อต้านการทุจริต และการป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุดคือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้วย โดยมีสื่อคอยติดตามเสนอข่าว ประชาชนควรรับรู้และมีส่วนร่วมเช่นกัน

สำหรับหน้าที่การฟ้องร้องคดีทุจริต ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง อย่างเช่น คดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องเป็นเจ้าภาพเรียกค่าเสียหาย กรมบัญชีกลางจะกำหนดว่าใครชดใช้เงินจำนวนเท่าไร เรื่องนี้ถ้าดำเนินการอย่างจริงจังจะเกิดผล คดีทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โครงการรับจำนำข้าว กระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นเจ้าภาพเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง

สุดท้ายการตรวจสอบเรื่องร่ำรวย พบว่าผิดปกติก็ต้องยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่คนเวลาโกงจะส่งทรัพย์สินที่โกงออกไปต่างประเทศหมด ระบบเอาทรัพย์สินคืนแผ่นดินจึงต้องทันสมัย ต้องมีข้อตกลงกับประเทศต่างๆ ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล

นายวิชา ยกตัวอย่างบางคดีที่สุดท้ายต้องยกฟ้อง ปัญหาเกิดจากพยานกลัวได้รับผลกระทบ แม้ว่าทาง ป.ป.ช.จะมีกฎหมายคุ้มครองพยาน แต่หลังเลือกตั้ง กลุ่มที่ทุจริตจะกลับมาอีก ทำให้พยานกลับคำให้การ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การทุจริตยังคงอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องช่วยกันต่อต้านการทุจริตแบบยั่งยืน ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบก็ต้องช่วยกันจนกว่ากระบวนการไต่สวนจะสิ้นสงสัย ไม่มีการตั้งแง่

ขณะที่ นายแก้วสรร ให้คำนิยามคำว่า "คอร์รัปชัน" ว่าเป็นการกระทำโดยไม่คิดถึงส่วนรวม สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ ไม่มีถูกผิด ถือเป็นรากเหง้าของคอร์รัปชัน แม้จะสร้างระบบมาดี แต่ถ้าสังคมยังเล่นพรรคเล่นพวก ต่อต้านความถูกต้อง เห็นแก่ตัว ก็เป็นธรรมดาที่คอร์รัปชันยังอยู่ในสังคมไทยต่อไป

"สังคมขึ้นกับกฎหมาย แต่บางครั้งกฎหมายก็แพ้สังคม จึงต้องนำความคิด ให้ความรู้ ความสำนึก มีระบบที่เข้มแข็ง สังคมบางครั้งต้องเหี้ยม กรณีโครงการรับจำนำข้าว คนที่ได้คือชาวนา แต่ควรจะมองภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพราะประเทศของเราไม่ใช่มีแต่ชาวนาเท่านั้น" อดีต ส.ว.ระบุ

นายแก้วสรร ชี้ด้วยว่า เรื่องคอร์รัปชันสามารถเปลี่ยนได้ ทั้งคน ความคิด ระบบ สามารถแก้ไขได้ เมื่อเห็นปัญหาก็ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน เช่น การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงด้วยการซื้อตำแหน่ง คนส่วนใหญ่รู้ แต่ทำไมไม่มีการต่อต้าน ทำไมไม่แก้ไข กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ในแต่ละเรื่องต้องมีความจำเป็นและชี้แจงได้ เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางคอร์รัปชัน ไม่ควรโอนงานให้ ป.ป.ช.หรือ ป.ป.ท. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) รับผิดชอบทั้งหมด ทุกส่วนต้องช่วยกันทำให้เป็นวาระแห่งชาติ

"สิทธิสาธารณะใช้อย่างรับผิดชอบหรือไม่ แค่สิทธิเลือกตั้ง เมื่อเลือกนักการเมืองเข้าไปแล้วเขาทุจริต คุณต้องรับผิดชอบด้วย เพราะคุณเลือกคนพวกนี้เข้าไป ดังนั้นเรื่องปราบปรามคอร์รัปชันอย่าบ้าโทษอาญาเท่านั้น ปัญหากลไกตรวจสอบจะแปรผันไปตามการเมือง จึงต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คนปฏิบัติต้องเหี้ยม และซื่อตรง"

ด้าน นางวรวรรณ กล่าวว่า การคอร์รัปชันบางครั้งก็มีเอกชนร่วมด้วย มีบางรายอยากหยุดคอร์รัปชัน แต่ถ้าหยุดแล้วไม่ได้งาน แม้ไปในอาเซียน ไม่จ่ายก็ไม่ได้งาน ขณะนี้การคอร์รัปชันกลายเป็นสินค้าใหม่ส่งออกจากบ้านเราไปแล้ว เรามีกฎหมายบางครั้งก็ไม่ช่วย ภาคธุรกิจก็ไม่เห็นด้วยกับการคอร์รัปชัน ซึ่งขณะนี้ไปอยู่ในนโยบาย เพราะภาคธุรกิจเข้าไปคุมนโยบายในพรรคการเมือง อันดับการคอร์รัปชันของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่แย่มากขึ้น ดังนั้นผู้นำในองค์กรธุรกิจ ดารา นักร้อง ต้องแสดงออกเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม

อยากฝากไปถึงสื่อช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ควรให้เวลาเผยแพร่เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย แทนที่จะทำเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว เป็นการปลุกจิตนึกสังคมโดยมีสื่อเป็นตัวกระตุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง ยังฝากไปถึงบริษัทเอกชนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ว่า หากถูกตั้งข้อสงสัย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชัน อย่าโกรธ อย่าฟ้องร้อง ขอให้ออกมาต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริง ขณะนี้มีบริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัทออกมาร่วมมือกันต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว

"ผลสำรวจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์การคอร์รัปชันดีขึ้น คนโกงเรียกสินบนลดลง จำนวนพ่อค้าประชาชนถูกรีดไถลดลง คะแนนความรุนแรงด้านคอร์รัปชันลดลง ปรากฏการณ์ของประชาชนต่อการปราบปรามคอร์รัปชันดีขึ้น ความเข้าใจและปฏิเสธการคอร์รัปชันดีขึ้น ดังนั้นอย่ามุ่งหวังไปผูกอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ภาคประชาชนและสื่อมวลชนควรมีส่วนร่วมด้วย" นางวรวรรณกล่าวปิดท้าย