เตือน7อำเภออุบลฯเสี่ยงระดับน้ำสูงขึ้น

เตือน7อำเภออุบลฯเสี่ยงระดับน้ำสูงขึ้น

เตือนอุบลฯอ.วารินชําราบ-เมือง-เดชอุดม-นาเยีย-สว่างวีรวงศ์-ตาลสุม-พิบูลมังสาหาร เสี่ยงระดับน้ำสูงขึ้น

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(ศภช.) แจ้งว่า ในวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค.นี้ สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังใน จ.อุบลราชธานี บริเวณพื้นที่ริมลำน้ำสาขาโดยเฉพาะ อ.วารินชําราบ อ.เมือง อ.เดชอุดม อ.นาเยีย อ.สว่างวีรวงศ์ อ.ตาลสุม และ อ.พิบูลมังสาหาร ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป