ซ่อมแซมตึกไทยคู่ฟ้า

ซ่อมแซมตึกไทยคู่ฟ้า

ช่างผู้รับเหมาซ่อมแซมตึกไทยคู่ฟ้า เริ่มทำรั้วสังกะสีมาปิดกันโดยรอบตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล