สถานทูตไทยกรุงตริโปลีอพยพคนไทยล็อตแรก40คน

สถานทูตไทยกรุงตริโปลีอพยพคนไทยล็อตแรก40คน

สถานทูตไทย ณ กรุงตริโปลี อพยพคนไทยในเมืองหลวงล็อตแรก40คน ต่อด้วยล็อตสอง70คน คาดพา1500คน กลับไทยใน1เดือน

นายรัศม์ ชาลีจันทร์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้คนไทยทุกคนในประเทศลิเบียยังปลอดภัย และได้รับการดูแลเพื่อรอการอพยพเป็นอย่างดี พร้อมขอความร่วมมือญาติในประเทศไทยแจ้งคนไทยในประเทศลิเบีย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมอพยพกลับประเทศเพื่อความปลอดภัยสำหรับการอพยพ

กลุ่มแรก ประมาณ 40 คนเป็นนักศึกษาไทยและกลุ่มแรงงานไทยที่อยู่ใกล้จุดการสู้รบมากที่สุด เมื่ออพยพแล้วเสร็จก็จะทยอยให้กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นคนไทยในเมืองเบงกาซี ประมาณ 70 คนอพยพต่อไป ด้วยการเดินทางออกจากประเทศลิเบียไปประเทศตูนีเซีย และเดินทางกลับด้วยสายการบินไทย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ในการอพยพคนไทย ประมาณ 1,400-1,500 คนกลับประเทศไทยทั้งหมด ขณะเดียวกัน ได้มีการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศลิเบียที่ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและติดต่อคนไทยในประเทศลิเบียอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในประเทศลิเบียยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงแนะนำให้คนไทยเดินทางกลับประเทศในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมให้ความมั่นใจต่อคนไทยในประเทศลิเบียและญาติพี่น้องว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลคนไทยและดำเนินการอพยพคนไทยโดยเร็วที่สุด