'ประจิน'ถกภาครัฐ-เอกชนแก้ปัญหา3จชต.

'ประจิน'ถกภาครัฐ-เอกชนแก้ปัญหา3จชต.

“ประจิน”ถกภาครัฐ-เอกชน แก้ปัญหาผลผลิตและการลงทุน3 จชต. พร้อมหาพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม เตรียมเสนอหน.คสช.

พล.อ.ท.มณฑล สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศ ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวเปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 ก.ค. ที่บ้านรับรองกองทัพอากาศ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะรองหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เชิญส่วนราชการ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศอ.บต. และ กอ.รมน. ภาค 4 และภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พล.อ.ท.มณฑล กล่าวว่า ในการประชุมดังกล่าว ผู้แทน กอ.รมน. ภาค 4 ได้บรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ แม้จะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่เมื่อดูจากสถิติในรอบหลายปีพบว่า มีจำนวนที่ลดลง จากนั้นได้มีการหารือถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ได้แก่ ลองกองและมังคุด ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีผลผลิตออกมามาก ต้องการความช่วยเหลือในการระบายผลผลิต โดยส่วนราชการและภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมหาทางออกที่จะนำผลไม้ดังกล่าว ไปจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้ในเวลาอันรวดเร็ว

พล.อ.ท.มณฑล กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อาทิ การหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การส่งเสริมด้านเงินลงทุน ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุน ทั้งนี้ พล.อ.อ. ประจิน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับเป็นหน่วยในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และจัดทำผลการประชุมนำเรียนให้ หัวหน้า คสช.ทราบต่อไป

พล.อ.ท.มณฑล กล่าวต่อว่า พล.อ.อ ประจิน ได้ขอบคุณส่วนราชการและภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องดำเนินการทุกด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ จิตวิทยา สังคม และความมั่นคง การร่วมมือกันในวันนี้เปรียบเสมือนการช่วยกันสร้างชีวิตใหม่ ให้กับพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา